Sjælen


Hvis du er ny inden for det spirituelle, vil jeg varmt anbefale at lære din intuition at kende. Denne intuition bruger du til stortset alt energi arbejde og til generel vejledning i dit liv. Det er også via intuitionen, at du skaber forbindelsen til din sjæl og måske endda ånden. 

Intuition er forbindelsen til det højere/dybere den subtile verden og den kan vise sig på mange forskellige måder. Det kan f.eks. komme via tale, billeder, symboler, dufte, fysisk kropsberøring osv. 

Du kan træne din intution på mange forskellige måder og som regel er kunst eller andet form for kreativ arbejde en nem måde at skabe sådan en forbindelse. For mit eget vedkommende, så har jeg aldrig været den særlige kunstneriske/kreative person, da jeg har brug for rammer og struktur for at kunne skabe.

Den intuitive forbindelse er kommet til mig via filosofi og højre abstrakte tanker samt det at ligge puslespil. De fleste tænker måske ikke at puslespil har noget som helst med det kreative/intuitive at gøre, men for mig, har det været med til at finde en ro og balance i mig selv. Denne stilhed fra tankemylder og alt andet som forgik omkring mig på det tidspunkt i mit liv, gjorde at næsten hver puslespilbrik, som jeg tog op vidste jeg med det samme hvor den skulle ligge. Det var en intuitiv kontakt, hvor jeg havde en klar fornemmelse af hvilken brik der skulles tages op og hvor den skulle hen, flere gange tog jeg mig selv i at jeg ikke engang kunne genkende eller huske mønsteret på den brik jeg lige havde lagt.

Der var et tidspunkt ved puslespillet, hvor jeg sad med lukkede øjne eller lavede andre ting samtidig som at se serier. Dette puslespil nedenunder er på 9000 brikker og har været med til at træne min intuition og givet mig en rigtig god fornemmelse af, hvornår det er det ene eller andet, hvornår det er til højre frem for venstre, hvornår det er sjæl frem for personlighed, hvornår det er intuition frem for tanker/ønsker. 

Ved at mærke ind i intuition vil der komme en indsigt i energiernes verden, den subtile verden og hvordan det forholder sig til mennesker, omgivelserne og manifestation af dem her på jorden. For nogle mennesker er det muligt at se disse energier med det trejde øje og på den måde følge dets gang og udvikling. 

Energiernes verden er mageløs og kan give langt større indsigt, visdom og forståelse end noget som helst andet i den fysiske verden. 

Derfor kan jeg kun anbefale og gøre opmærksom på energierne, som er inde i dig og i det kollektiverum. Prøv at rense dine energier samt balancerer dine chakra et par gange om ugen eller når der har været stor aktivitet. På den måde vil du kunne skælne dig selv fra andre og være i en ren tilstand med mindst mulig belastning.

5 min Øvelse – Rens dine energi og gøre dig bekendt med dem. 
Sig for dig selv i meditativ tilstand;

  • Alt energi som jeg har modtaget eller fået bliver nu givet tilbage i renset tilstand.
  • Alt energi som jeg har givet væk eller efterladt bliver nu trukket tilbage i renset tilstand.
  • Alt energi inde i mig bliver nu renset.

Sid for dig selv et stykke tid og gentag mantraet, bemærk hvor energierne kommer fra,
hvem du har delt energien med og hvad der sker inde i dig.

Som spirituel vil man opleve at pendulet svinger frem og tilbage (dualismen), mellem de bevidst registrerede modsætningernes par, indtil middelvejen ses og kommer til syne. Blændværk, som udgør modsætningernes par er en tæt og tåget natur som varer ved lige så længe vægten lægges på følelser. 

Blændværket slutter ikke ved følelserne, for tankerne kan skabe ligeså store udfordringer på vejen (illusioner). Illusion overvindes ikke ved anvendelse af den oplyste tænkning og kun i begrænset form ved den abstrakte tænkeevne. For løsning til en årsag findes som regel på et højrer plan end der, hvor udfordringen opstod. Det kræver intuition, åndelig perception, kontemplation eller hvad der også kaldes for sjælskontakt.

Under den personlige udvikling sker der en større og større sammensmeltning med sjælen indtil der ikke længere er behov for den og kausallegemet opløses. Sjælen kan dermed vende tilbage til sit ophav, da den har udfyldt sin tjeneste her på jorden. 

Sjælens love


Der findes mange love som ikke er beskrevet eller oplyst til menneskheden endnu. Sjælenslov strækker sig over 100 sider i Estoerisk psykologi bind 2 og kan derved på ingen måde bliver forklaret kort og præcist.

Når der snakkes om sjælen er det dog væsenligt at forstå, at der findes kun en sjæl og det laveste niveau for sjælen er gruppeforståelse og dermed ikke det vi kender som individet.

Sjælenslov er indelt i syv love og starter med den spæde start af sjæls kontakt ved “loven om offer”. Som aspirant og begyndende disciple lære personen om magnetisme og hvad det vil sige at tjene. 

Når gruppen er blevet målet for fokus og sjælen har opnået styringen til at manifestere sig. Så begynder frastødning og forudsætning for sand selverkendelse. Den afslører samtidig med, at det adskiller og virker gennem kærlighed og interesse for enheden. Her starter den studerende at gå i mester lære og dens vibrationer og forbindelse til det højere respondere i den fysiske verden. (5 & 6 lov)

Ved den 7 lov stopper verden som vi kender den, materiens begær er forlængst forsvundet og istedet er lænkerne blevet brudt. Det er igen blevet muligt at drage ud på nye kosmiske græsmarker med evolutionen som fortegn.

Bemærk at disse love kan ikke forståes alene ud fra deres titler, da deres funktion er markant anderledes end det der “normalt” antages og ligges i ordene. F.eks betyder de to ildkulger at der sker en øget aktivitet i ajnacentret og issecentret som på et tidspunkt smelter sammen med Trianglen.
Trianglen er i dette tilfælde, energier der åbnes op for ved begyndelse af rygsøjlen, der også kendes som Ida, Pingala og Sutratmaen.

Kontakt oplysninger
Vestervænget 62, 4000 Roskilde
+45 53 20 46 83
Patrick.johansen@hotmail.com
linkedin.com/in/patrickjohansen1

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Copyright © 2023. Alle rettigheder reserveret.