Hellig Geometri


Som foroven, så forneden

Pythagoræerne i 500-t. f.Kr. vidste, at alle former er lavet ud af trekanter, selv en cirkel er lavet af mange små trekanter. I sammensætning af disse ligesidet trekanter fandt man frem til fem grund former tetraederet, heksaederet, oktaederet, dodekaederet og ikosaederet med hhv. 4, 6, 8, 12 og 20 sideflader. 

  • Tetraederet også kendt som trianglen står for ild og er forbundet med sakralchakraet. Trianglen symboliser viden og lidenskab.
  • Heksaeder også kendt som firkanten, står for jorden og er forbundet med rodchakraet. Kuben symboliser frugtbarhed, stabilitet, sikkerhed og passivitet.
  • Oktaederet kendes som formen på en diamant, står for luft og er forbundet med hjerte chakraet. Det symboliser liv, frihed og spiritualitet.
  • Icosahedron kendes som formen på en 20 siders terning, står for vand og er forbundet med solar plexus chakraet. Det symboliser følelser, renhed, det ubevidste og transformation.
  • Dodekaederet kendes som formen på en fodbold, står for æteren og forbundet med hals, pande og hoved chakraet. Det symboliser følelser æteren energi, prana, kvintessens og akasha.

Hellig geometri findes alle steder i  den fysiske og indre verden. Lige fra de mindre byggesten såsom atomer, fraktaler, dna, molekyler, organismer, planter/naturen, menneskets legeme og dets kunst i alle former lige fra musik til bygninger. 

Geometrien findes også når vi zoomer ud af f.eks ley linjer, planeters påvirkning af magnetisme og deres omdrejningsbane rundt om solen. Mælkevejens spiral form, andre universer og ved oprindelse af materie. 

“I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begyndelsen hos Gud.  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  I ham var liv, og livet var menneskers lys.  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.” Johannes kp 1. 

Indenfor de spirituelle kredse er der en hel del kendte geometriske former f.eks the Flower of life, Seed of Life, Merkaba, David stjernen, Mandala’er osv. Alle disse former er energi, vibration og tegningerne til skabelse/harmoni på det fysiske plan. 

Kabbala – livets træ er også visualiseret ud fra Fibonacci sekvensens og det gyldne snit. Livets træ er er en beskrivelse af den indre verdens kvaliteter, krafter og samspil. Det at lade alle sine kvaliteter believe og anvende/kontakte de forskellige sefirot’er (guddommelige entiteter) er, at udnytte de højeste potentialer. Derved begynder man at acceptere og rumme en større visdom, taknemmelighed og åbenhed til alt som er givet og til det som du kommer af/er en del af. 

Jeg er den, jeg er

Hellig Geometri
Kontakt oplysninger
Vestervænget 62, 4000 Roskilde
+45 53 20 46 83
Patrick.johansen@hotmail.com
linkedin.com/in/patrickjohansen1

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Copyright © 2023. Alle rettigheder reserveret.