Dimensioner, de 7 fysiske planer


Teosofiens bud på opdeling af de planer vi lever i og har vores væren, er opgjort i et syv foldigt system som er udtrykt og vist på billederne nedenunder. Det Fysiske plan kender vi fra vores fysiske krop/legeme og dets gang på jorden. Som menneske har vi dog flere legemer f.eks har vi følser som operer på astral planet og tanker som eksistere på det mental planet. 

På de øverste underplaner (Æterplaner) af mentalplanet finder vi opholdsstedet for sjælen og regnbuebroen (Antakaranaen) som vi bevidst bygger for at være i kontakt med sjælen og ånden. 

Det buddhiske plan bliver ofte refereret til som intuitions plan, men ligesåvel operere/eksistere der forskellige former for visdomshaller, akasha arkiverne og dicisple som tjener i sammenklang med hirakiet. 

I takt med at mennesket udvikler sine sanser og bliver et mere bevidst væsen, vil de komme i kontakt med disse forskellige planer og kunne bevæge sig frit.
Når mennesket begynder at arbejde som en disciple vil det være muligt at få adgang til de højre planer såsom det Atmiske, Monadisk og andre kosmiske planer. 

Ovenstående billede “Menneskets Opbygning” kan også vise på en anden måde set ud fra det kosmiske fysiske plan. Som på billedet neden under. Her er hvert plan angivet med en farve og ligeså har det respektive underplan den samme farve.

I højre side af billedet ses en kort beskrivelse af de systemiske love som har deres virke i og ved opbygning af fysisk stof. 

Bemærk at disse love kan ikke forståes alene ud fra deres titler, da deres funktion er markant anderledes end det der “normalt” antages og lægges i ordene. 

Der findes mange former for liv på jorden og flere end det er muligt at klassificerer her. Nogle væsener foran menneskets udviklingsproces og andre er på vej dertil f.eks. mineraler, planter og dyreriget.

Der findes også væsener i æteriske/energier former som lever i os og uden for vores væren. Her er sjælen et væsen, som arbejder bevidst i os med vores egen udviklingsproces, men samtidig arbejde det også sammen med andre sjælen og de større planer for jordkloden. 

Hvert rige har dele af de 7 stråler i deres legeme, men nogle er mere karakteristiske og dominerende end andre. Ligså er din krop opbygget af alle de 7 stråler, hvor dele er mere styrende end andre f.eks. strålen for din  personlighed og sjæl.


Dine handlinger i den fysisk verden vil være påvirket/styret af disse stråler og de vil være en del af din udviklinksproces. Ligeså findes disse legemer med “personligheder” og “sjæle” for forskellige grupper, nationalitet, riger, planter osv.  

Tabel: Stråler angivet for rigerne på det kosmisk fysiske plan
Mineralriget

Stråle 7. . . . . Udstråling

Stråle 1. . . . . .Magt

Planteriget

Stråle 2. . . . . Magnetisme

Stråle 4. . . . . Farveharmoni

Stråle 6. . . . . Vækst mod lyset

Dyreriget

Stråle 3. . . . . Instinkt

Stråle 6. . . . . Tam tilstand

Menneskeriget

Stråle 4. . . . . Erfaring

Stråle 5. . . . . Intellekt

Sjælsriget

Stråle 5. . . . . Personlighed

Stråle 2. . . . . Intuition

Planetariske rige

Stråle 6. . . . . Planen

Stråle 3. . . . . Skabende virke

Solar-riget

Stråle 1. . . . . . Universel tænkning. Vilje

Stråle 7. . . . .  Synteseskabende ritual

Kontakt oplysninger
Vestervænget 62, 4000 Roskilde
+45 53 20 46 83
Patrick.johansen@hotmail.com
linkedin.com/in/patrickjohansen1

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Copyright © 2023. Alle rettigheder reserveret.