Gåde 2.

Efterhånden som mennesket udvikler sig og nærmer sig målet, omdannes det til den femtakkede stjerne og til sidst til den åndelige trekant. Mellem disse to stadier er der et gådefuldt esoterisk stadium, hvor det omdannes til de 4 – denne gang ikke den lavere firfoldighed, men 4 højere. Det bliver en del af en okkult gruppes bevidsthed, den gruppe der hentydes til forskellige steder, og som kommer lige efter de 3 logoi – de 4 store maharajaer, karmas administratorer, den kosmiske hensigts formidlere, der afspejles (men kun afspejles) i den logoiske firfoldighed eller de 4 himmelske mennesker, som
(med deres syntese, det 3. himmelske menneske) legemliggør logoisk manas. Disse 4 og deres syntese er det samlede manasiske aspekt, brahmaaspektet eller intelligens i aktivitet.


Karma virker gennem manas, og først når den sekstakkede stjerne (eller det samlede konkrete tankesind i
dets forskellige dele) bliver til den femtakkede stjerne, eller det lavere optages i det abstrakte eller højere, bliver forvandlingen til de 3 eller den åndelige triade mulig via de 4 eller formløse formidlere af karmisk hensigt. Sådan kommer befrielsen, sådan befris mennesket, og mikrokosmos kan være uden nødvendigvis at skulle tage form. Her kan et vink i forbindelse med mikrokosmos måske være til hjælp:

Når mikrokosmos har hævet sig over stoffets 3 verdener og er blevet den femtakkede stjerne, indgår det i monadens eller den rene ånds bevidsthed via det 4. plan eller buddhi. For mennesket er det buddhiske plan den karmiske overgang. Her begynder det bevidst at hjælpe et himmelsk menneske med at afvikle sin karma, efter at det helt har afviklet sin egen karma i de 3 lavere sfærer.

Kosmisk ild [side 392]

Hjerne vrider:
* Hvad er de 3 logoi?
* Hvad vil det sige at være et himmelsk menneske?
* Hvilken veje forsætter mennesket der har afviklet sin karma i de 3 laver sfærer?

Kontakt oplysninger
Vestervænget 62, 4000 Roskilde
+45 53 20 46 83
Patrick.johansen@hotmail.com
linkedin.com/in/patrickjohansen1

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Copyright © 2023. Alle rettigheder reserveret.