Direktion på jorden – Hierarkiet


I Teosofiens findes der både mandelige og kvindlige mestre. En mester kendes generelt ved at personen allerede har gået vejen og derved lært livets store dybder, smerter og udfordringer. De har begået tonsvis af fejl og draget erfaringer deraf, for til sidst at kunne give slip og afkald på alt form og begrænsninger, så de derved kan stå frit og hjælpe andre. 

Disse mestre og deres disciple fremmer evolutionen på jorden ved at transmitere højrestående energier, budskaber, ideer og vejledninger til væsner på jorden. Nogle mestre opnår efter flere indvielser og vedvarende arbejde af blive ansvarlige/leder af en ashram. Der er en ashram tilknytte til hver at de 7 stråler, som vist på billedet nedenunder, hvor der sidder en eller flere mestre. 
Mange af disse mestre tager også del i det som kaldes Hierakiet, selvom det i stigende grad er blevet overdraget til mennesker som har deres gang på jorden. 

Ashram er et æterisk felt som bliver opretholdt af en mester og hans disciple. De væsnere som indgår i ashramen tager del i mesterens aura, ideer og forståelse af planen og bliver derved opfordret til at tjene i sammenklang med det som er højere. 

Det som er “højere” eller man kan sige dem som sidder for enden af bordet er de 3 aktivitets buddhaer også kaldt kumarer og Sanat kumara som kaldes den gamle af dage.

Indvielser


Igennem livene opsamler vi erfaringer som bliver gemt i de permanente atomer. Nogle erfaringstrin er større end andre og disse bevidsthedsstadier har teosofien valgt at kaldt for indvielser. Under indvielsen sker der forskellige former for cermonier som har sin påvirkning både i den indre og ydre verden. For mennesket er der 5 indvielser før personen kan kalde sig selv for en mester.

Hver indvielse giver en grad af ny forståelse, styring og kontrol over det plan som der er blevet arbejdet med. F.eks. så bliver første indvielse kaldet for Fødslen i betlehem, som svare til jesus udvikling da han lå i krybben. Planet der bliver arbejdet med her er det fysiske plan og dermed selvopholdsdriften, kønsdrift, disciplinering af legemet, materialismen, kampen med dualismen og begyndelse på de clairvoyante evner. 

“Indvielser er bevidsthedsudvielser som sker på mange forskellige områder i vores liv og derved kan det ikke forkortes ned til en specifik sitiuation eller handling, men retter et sindslag som er blevet opbygget”

De første 3 indvielser kaldes i flere teosofisk sammenhænge for den første store indvielse, da det først er her, at disciplen bevidst har valgt lysetsvej og det derfor ikke længere er muligt at vende om. 
Den tredje indvielse kaldes for “forvandlingen” som også kan ses i tabellen nedenunder. 

Indvielse nr.
Navn
Bibelsk betegnelse
Indvielse plan
Center der stimuleres
Stråle
 1 Fødsel Fødsel i Betlehem Fysisk Sakral og hjerte 7
 2 Dåb Dåb i jordanfloden Astral Solarplexus og hals 6
 3 Forvandling Forklarelsen på bjerget Mental  Pande og hoved 5
 4 Afkald “Arfhat” Korsfæstelsen Buddhisk  Hjerte 4
 5 Åbenbaring Opstandelse og himmelfart Atmisk  Rod center 1
 6 Beslutning  – Monadisk  Hals center 3
 7 Opstandelse  – Logoisk  Hoved center 2
 8 Overgang  – Planetsystem som helhed  Hierakiet 4, 5, 6 og 7
 9 Afslag  – Solsystem som helhed  Shamballa  1, 2 og 3

Anden indvielse kaldes for dåben og har med det følelsemæssige plan at gøre (astral planet). Det er her vi lære at kontrollere vores følelser, begær, frygt, angst, ambition osv. De personer, der er noget til dette bevidsthedstrin kaldes, for aspiranter og er begyndt at lære hvad det vil sige at være i kontakt med sjælen.

Fysisk i kroppen sker der flere ændringer, da der åbnes for nye eneriger i diverse chakra og de lavre  chakra løftes energimæssigt op til højre chakra.

Aspiranten bliver mere målbevidst i sin spirituelle søgen og begynder at arbejde for gruppen og helheden fremfor sig selv eller et enkelt individ. De intuitive evner fungere på dagsbevisthed og bliver nu anvendt i større grad til at gå vejen fremfor at betræde en masse afveje. 

Tredje invielse er en øvelse i kontrol med tankeplanet (mental planet) og derved mestre og styre sine tanker endda tiltider før de er blevet tænkt. Det er her disciplen eller disciplen på prøve kæmper med illusionerne og deres begær til elementer i den fysiske verden forsvinder.
Disse personer går vejen og skaber en bedre verden igennem deres handlinger, der er fokus på gruppen og menneskeheden. Desuden er energi arbejde og forståelse af krafter en naturlig proces for dem. 

Ved den tredje indvielse er der en bevidsthedskontinuitet imellem livene og kundalini rejser sig op langs rygsøjlen. Disse energier smelter sammen i større synteser med andre elementer i kroppen, så som det tredje øje, ida, pingala og det indre øje.

Forbindelse til sjælen er stigende og den har nu overtaget styrring sammen med sindet over legemet og personligheden. Tjeneste arbejde er på dette tidspunkt en realitet og bliver praktiseret på alle mulige måder i sammenhæng med den intuitive forståelse og klarsyn. Visdom er blevet et kendetegn og disse personer opfattes som gamle sjæle i den fysiske verden. 

Kontakt oplysninger
Vestervænget 62, 4000 Roskilde
+45 53 20 46 83
Patrick.johansen@hotmail.com
linkedin.com/in/patrickjohansen1

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Copyright © 2023. Alle rettigheder reserveret.