Lotus blomsten


Lotus blomsten er en analogi for menneskets gang på jorden. Da blomsten starter som en knop under vandet, ofte i barske omgivelser uden lys og tilstrækkelig næring. Der vokser blomsten indtil den kommer ud af det mudrede vand, hvor den folder sig ud som en smuk blomst. lotus blomstens centrum forbliver uforurenet og uden, at bladene rør vandet på overfladen og derved forbliver ren. Om natten lukkes kronbladene for at blomstre igen om morgenen (Reinkarnation). 

At skabe erfaring og får åbnet lotus bladene er alt andet end en let sag. Det kræver at man får arbejdet med sig selv på alle tænkelige måder og blive bedvist samt få kontrol over de laver planer. For at komme ind til juvelen, som er det indester knop i lotusblomsten skal man have løftet slørerne for disse laver planer. På det fysiske plan hedder det Maya, det astral plan blændværk og på mental planet arbejder man med illusioner. Desuden skal der også gøres et opgør med personligheden og tærskelens vogter. På skemaet nedenunder er der en kort forklaring til hvordan det kan lade sig gøre. 

Navn
Plan
Modsætning
Mål
Kampplads
Teknik
Illusion Mental

Intuition
Åndelig perception

Nedbrydning

Indvielsesvejen
Ideernes verden

Sjælen kontemplation

Blændværk Astral

Illumination
Indre oplysning
Klarhed
Vision

Opløsning
Spredning

Discipelskabetsvej

Meditation
At holde sindet vedvarende i lyset

Maya Æterisk Inspiration

Devitalisering

Prøvestadiets vej
Renselse

Okkultisme
Håndtering af kraft

Tærskelens vogter

Fysisk hjernebevidsthed

Nærværelsens engel

Skelneevne

Integreret personlighed

Enhedsskabelse
Ophør af dualitet

Ved at opløse disse slør, bliver man på et tidspunkt ført til de forskellige indre haller. Ved at banke på de  indre verdeners dør, vil man thi man er klar, blive budt indenfor til invielse. Ved første invielse kan det fortælles at energien i solarplexuscenteret overtid overføres til hjertecenteret. Ved anden invielse overføres energien fra sakralcenter til halscenteret og ved tredje invielse overføres energien fra rodcenter til hovedcenter. På denne måde bliver styring af legemet gjort/anfægtet ud fra de højere chakra og ikke længere de laver chakra.

“initiation” is to “to go into.” It means simply that an initiate is one who has taken the first steps into the spiritual kingdom, and has had the first series of spiritual revelations, each one of which is a key to a still greater revelation.
 –  Alice A. Bailey; A Consciouness of the atom p 56. 

I takt med at vi udvikler os som spirituelle intuitive mennesker, så bliver vore sanse apparet også forbedret og mere fintunet. Dette kan ses i forhold til de almindelige sanser vi kender, men også blandt alle de andre sanser som vi gør brug af. På skemaet nedenfor kan man se sansernes udvikling i forhold til planerne, de kan blive anvendt på og hvilket navn de bliver kaldt i andre sammenhænge.

Fysisk
Astral
Mental
Buddhisk
Atmisk
Hensigt
Strålehærens ID
Stråle
Høresans Clariaudience

Højre Clariaudience

Åndelig forståelse

Salighed Magi

Guds repræsentant

7
Følesans Psykometri

Planetarisk Psykometri

Åndelig helbredelse

Aktiv Tjeneste

Tilintetgører

Guds finger

1
Synssans Clairvoyance Højre Clairvoyance

Åndelig Vision

Indsigt Vision

Guds øje

3
Smagssans Fantasi Skelneevne

Åndelig intution

Perfektion Idealisme

Guddommelige røver

6
Lugtesans

Emotionel idealisme

Dømmekraft

Åndelig Idealisme

Alvidenhed Kunst

Guds hånd

4
Intellektet  – Tænkning Gudsviden 5
Intuition  –  –

Kærlighed
visdom

Gudsindsigt 2

Vejen til juvelen


Lotus blomsten består af 3 lag, hvor hvert lag består af 3 kronblade, der alle skærmer den indre knop, hvor juvelen er skjult.

Det ydre lag kundskabstriaden eller også kaldt den aktive visdomsherrer. Det er summen af al erfaring og udviklet bevidsthed på det fysiske plan. Disse 3 kronblade organiseres og belives i uvidenhedens hal, men forbliver latente og folder sig først ud, når det andet lag af lotusblade bliver organiseret.

De midterste lotusblade kaldes for kærlighedstriaden eller den aktive kærligheds herrer. Det er her anvendelsen af den tidligere viden i kærlig tjeneste på det fysiske og astrale plan. Det er udtrykket for vibrationssamspillet mellem selvet og sjælen.

Bladene organiseres og belives i kundskabens hal, men igen forbliver de latente eller uåbne, imens det ydre lag af kronblade folder sig ud. Når alle 3 blade er helt åbent afsløres det andet lag.

Den indre lag kaldes for offertriaden eller den aktive viljes herrer. Det er det fulde udtryk for viden og kærlighed, der bruges i den bevidste hensigt at ofre alt for at fremme planen. Dette offer sker både på det fysiske, astrale og mentale plan.

Det indre lag kronblade organiseres og belives i visdommens hal, og igen er de latente til at det midterste lag har foldet sig ud. Denne sidste åbning sker i perioden, hvor indvielsesvejen betrædes, her fremskyndes processen af indvielsesritualerne og menneskets egen store og usædvanlige indsats samt støttet af elektriske impulser som bliver givet fra den indre verden.

Disse navne for lotusbladende hænger tæt sammen med de 3 primære stråler (de 3 første stråler) da det er erfaringsgrundlaget som bliver skabt og taget videre liv efter liv.

Kontakt oplysninger
Vestervænget 62, 4000 Roskilde
+45 53 20 46 83
Patrick.johansen@hotmail.com
linkedin.com/in/patrickjohansen1

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Copyright © 2023. Alle rettigheder reserveret.