Chakra


Vi mennesker har syv større chakraer i kroppen, som har stor inflydelse på vores tanker, følelser, reaktioner, handlinger, sundhed og væren. Hvis vi bliver skubbet ud af vores komfortzone vil disse chakra komme i en eller anden form af ubalance, som kan medføre uhensigtmæssige handlinger eller lige frem skubbe/skabe en sygdom, der kan medfører døden. Når chakraerne er i balance, så har vi mulighed for, at vise vores bedste side og dermed være et bedre og mere medfølende menneske for vores omgivelser. 

Hvad vil det så sige, at et chakra er ude af balance? Når et chakra får for lidt energitilførelse f.eks via prana, sund kost, manglende opmærksomhed eller andre faktorer som begrænser den naturlige tilførelse af energi. Når et chakra er ude af balance vil det rotere langsommer, og det kan næsten føles som om alt er gået i stå eller blevet blokeret indeni. Denne tilstand har forskellige effekter på kroppen alt efter hvilket chakra der er blokeret (ses skemaet nedenfor).

Et chakra kan få for meget energi tilførsel og blive overaktivt, hvilket fører til forøgelse af rotationshastigheden. Et chakra kan blive overaktivt ved at man blive udsat for meget sollys, i længere periode er hyperaktiv, andrealin pumpende, at meditere på chakraerne m.m. Et overaktivt chakra giver noget der minder om de modsatte effekter af et blokeret chakra, hvilket kan være nødvendigt og godt for en kortere periode, men det er ikke en tilstand som er sund at være i for længe af gangen.

Blokeret chakra
Balanceret chakra
Overaktivt chakra
 Hovedcenter

Depression, indlæringsvanskeligheder, svag tro, vrede over det guddommelige, forvirret.

Stærk tro, universel kærlighed, intelligent, bevidst, klog, forstående.

Dogmatisk, dømmende, åndelig afhængighed,  mangler rod fæstelse.

 Pandecenter Dårlig dømmekraft, mangler fokus, dårlig fantasi, kan kun være på det fysisk plan.

Fantasifulde, intuitive, klare tanker og visioner, se ud over det fysiske.

Mareridt, vrangforestillinger, hallucinationer, besat, fikseret, ser for mange ånder.
Halscenter

Kan ikke udtrykke sig selv eller udtale sig, misforstået, hemmelighedsfuld, ikke en god lytter.

Selvsikkert udtryk, tydelig kommunikator, kreativ, diplomatisk. Egenrådige, højlydte, kritiske, sladrende, råbe eller tale over andre, hårde ord.
Hjertecenter Mangel på empati, bitter, hadefuld, tillidsproblemer, intolerant. Fredelig, kærlig, medfølende, tolerant, varm, åben. Jaloux, medafhængig, selvopofrende, giver meget.
Solar plexuscenter Lavt selvværd, følelse af magtesløshed, mindreværd, kompleks. Selvsikker, følelse af kontrol, personlig kraft, selvværd, motiveret. Magtsyg, dominerende, perfektionistisk, kritisk.
Sakralcenter

Lav lyst, frygt for intimitet, ingen kreativitet, isoleret.

Passion, kreativitet, sund lyst, optimistisk, åben.

Overemotionel, fikseret på sex, hedonistisk, manipulerende.

Rodcenter

Frygtelig, ængstelig, usikker økonomisk ustabilitet, ugrundet.

Tryg, sikker, centreret, rodfæstet, livsglad.

Grådig, magtbegær, aggressiv, materialistisk, kynisk.

Eftersom energi er meget mere end det der kommer ud af stik kontakten, og at du som menneske ikke bare er materie men også energi. Et menneske har sig eget kraftværk, der bliver opbygget over tusindvis af liv og som formidler af denne energi spiller dine chakra en stor rolle. Chakra har deres eget liv inde i dit liv med forskellige mønstre, cykluser og rotationer m.m. Disse rotationer som du vil finde i din krop er forskellige i hastighed, om du er mand eller kvinde.

Kvindens chakra roterer modsat uret ved rodchakraet og skifter til med uret ved sakralchakraet. Disse skift til den modsatte vej sker for alle chakraerne, som anvist op billedet nedenunder.

For manden gælder det samme, men der er det bare ved modsat fortegn, hvor rodchakraet er med uret og sakralchakraet er mod uret osv. Dette er et spørgsmål om magnetismer, der gør sig gældende i stort set alt der findes i vores univers.

Du kan med fordel balancerer dine charkra under meditation, så du undgår ovenstående ubalancer i form af et blokeret og overaktivt chakra.

5 min. Øvelse – Balancer dine chakra

Jævenligt oplever jeg, at mine chakra trækker i en forskellige retninger eller at deres rotations hastigheder ikke svare overens med hinanden.

Start med at sidde ned, med rolige omgivelser og fokuser på alle dine chakra. Undersøg hver chakra, hvor de er i forhold til din centerlinje og forstil dig, at de bliver rykket ind på en linje. Jeg forstiller mig som regel syv stjerner i universet som falder på plads i en lige linje. 

Mærk nu ind igen, på dine syv chakra og prøv at forstille dig, hvilken hastighed de roterer i. Tag et øjeblik og mærk hvert enkelt chakra, sammenlign deres hastighed. Fokuser nu på dit hjerte chakra og skru op eller ned for hastigheden til det føles dejligt og hjemvendt. Balancer nu hastigheden på de resterende chakra svarende til dit hjertecharkra. 

I sammenhæng med, at et menneske udvikler sig og bliver mere bevidst, skifter dets chakra fra den ene stråle til den anden. Dette er med til at give et større erfaringsgrundlag og afprøve påvirkningen fra andre stråler. På skemaet nedenunder ses overgangen fra menneske til aspirant, prøvedisciple og indviet.

I skemaet er der flere gentagelse såsom hovedcenter, hjertecenter og solar pleus centeret forbliver på den samme stråle respektivt 1, 2 og 6 stråle. Hovedcenter og hjertecenter er de primære centre når det kommer til udvikling og de højre triangler, dette kan være grunden til at de forbliver på den samme stråle. Dertil skifter rodcenteret fra 4 stråle til 7 stråle, som er kendt for syntese af det laver til det højre. Denne syntese sker i sammenhæng med sjælen og nedbrydningen af de kausalelegem.

Mennesker
Aspiranter og disciple
Disciple og inviet
Planeter i sammenhæng
med disciplen
 Hovedcenter 1 1 1 Vulkan
 Pandecenter 3 5 4 Merkur
Halscenter 5 5 5 Venus
Hjertecenter 2 2 2 Jupiter
Solar plexuscenter 6 6 6 Saturn
Sakralcenter 7 7 3 Neptun
Rodcenter 4 4 7 Uranus

Kontakt oplysninger
Vestervænget 62, 4000 Roskilde
+45 53 20 46 83
Patrick.johansen@hotmail.com
linkedin.com/in/patrickjohansen1

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Copyright © 2023. Alle rettigheder reserveret.