Kosmos


Når vi tænker, taler, skriver eller omtaler gud er det meget sjældent konkret eller i nogen form for sammenligning. Her har ens egen tro selvfølgelig en stor del at gøre med, i hvilken grad og hvor meget gud nu har skabt eller hvor “nærværende” han/hun er. Teosofien har valgt at beskriver disse guder ud fra systemer af bevidsthed og deres arbejde i og med vores verden. Den kristne gud ses ofte som et levende væsen, hvilket Teosofien kalder Sollogos, som har sin egen udviklingsvej og dens fysisk krop/legeme er tildels det, som vi kan se fysiske på himmlen – vores sol.

Som de fleste i dag er bekendt med findes der mange forskellige sole i universet og nogle gange flere sole i et enkelt solsystem. Alle disse guder er koblet sammen til højre enheder og større solsystemer, som i sidste ende er i kontakt med ophavet der startede det hele “Den som der ikke kan siges noget omkring”. 

Ligeså som vi mennesker har chakra og organer, så har solen også disse kvaliteter, hvilket er planeter og større astroider som ses på himlen. Nogle af disse planeter er noget længere i deres udvikling end andre og de bliver kaldt for hellige planeter. 

Planeterne i vores solsystem har bestemte kvaliteter og udviklingsveje, hvilket til en hvis grad kan beskrives ud fra deres stråle (set fra os mennesker). Vi bliver konstant påvirket af disse planeter på mange forskellige måder og til tider kan det læses i horoskopet. 

Når der er snakke om bevidstheder eller udvikling, vil det aldrig være et statisk billede og derfor skal alt tages i forhold til den epoke eller tid som beslutninger og handlingerne er blevet udført i også selvom det kan være en beslutning som varer flere tusind år at føre ud i livet. 

Udvikling ser vi ofte som evolution og i åndssammenhæng vil det være at erhverve sig nye egneskaber og kvaliteter samt smelte sammen med større bevidste entiteter af subjektiv karakter. Udvikling kan dog også være at tage ud på en ny rejse i det fysiske stof, som mennesket engang påbegyndte for 5,4 mia år siden. Dette kaldes for involution og denne rejse har mennesket kollektivt været på indtil for omkring 2000 års siden da der blevet slået over til den evolutionære udviklingsvej.

Overgange strækker sig over lange periode og i følge skemaet oven over er mennesket nu i den 5 runde og på vej til at bevæge sig op på det buddhiske plan og få dagsbevidsthed der. Det vil blandt meget andet som skemaet beskriver, sige at når menneskheden kollektivt kommer til 6 runde vil de ikke længere fungere i en fysisk form, men være tilstede som æterisk og astral væsner her på jorden.

Kontakt oplysninger
Vestervænget 62, 4000 Roskilde
+45 53 20 46 83
Patrick.johansen@hotmail.com
linkedin.com/in/patrickjohansen1

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Copyright © 2023. Alle rettigheder reserveret.