Gåde 1.


Hvad er det som er; 3 atomare relationer, 7 love og 22 aktivitetsformer som til sammen giver en sum på 32.

Første ledetråd: Der er 21 aktivitetsmetoder, og i deres syntese bliver det 22 metoder, som er udtryk for den store lov om trækning. De første 3 aktivtestformer er første stråle for vilje og magt. De næste 3 aktivitesformer er anden stråle for kærlighed visdom og således forsætter det med resten af de 21 aktivitetsformer. 

Aktivitetsformer

 1. Nedbrydning af former gennem gruppesamspil.
 2. Stimulering af selvet, det egoiske princip.
 3. Åndelig impuls eller energi.
 4. Opbygning af former gennem gruppesamvirke.
 5. Stimulering af begær, kærlighedsprincippet.
 6. Sjælsimpuls eller -energi.
 7. Levendegørelse af former gennem gruppearbejde.
 8. Stimulering af former, det æteriske eller praniske princip.
 9. Stofimpuls eller -energi.
 10. Færdigudvikling af former gennem gruppesamspil.
 11. Stimulering af sol-englene eller det manasiske princip.
 12. Intuitiv eller buddhisk energi.
 13. Overensstemmelse mellem form og type gennem gruppeindflydelse.
 14. Stimulering af det logoiske, faste fysiske legeme, de tre verdener.
 15. Mental energi eller impuls, universel manas.
 16. Afspejling af virkelighed gennem gruppearbejde.
 17. Stimulering af mennesket gennem begær.
 18. Begær-energi, instinkt eller aspiration.
 19. Forening af energi og substans gennem gruppeaktivitet.
 20. Stimulering af æteriske former.
 21. Vital energi.

Anden ledetråd: De 7 love (sjæle loven) har mange analogier. F.eks. vil man opdage, at centrenes energi og lovene kan bringes på linje med hinanden.

Hjerne vrider:

 • Hvad er de tre atomare relationer?
 • Hvilken rolle spiller menneskeriget i sammenhæng med de de tre atomare relationer?

 • Hvilken sammenhæng har de 7 love med aktivitetsformerne? 
 • Hvad udgør summen på de 32?
 • Hvilken rolle har de 32 haft på evolutionen?

 • De 5 hierarkier som samles i et, betegner xyz og udbyttet af det har givet?
Kontakt oplysninger
Vestervænget 62, 4000 Roskilde
+45 53 20 46 83
Patrick.johansen@hotmail.com
linkedin.com/in/patrickjohansen1

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Copyright © 2023. Alle rettigheder reserveret.